SlovenskoSLOVENSKO   |   EnglishENGLISH

Novice

06.10.2023

KONFERENCA INVALIDSKIH PODJETIJ 2023, 18. 10. 2023 – vabilo k prijavi

Na Konferenci invalidskih podjetij 2022 smo uspeli dokazati, da je tudi za težje invalide mogoče doseči vključujoče in stabilne delovne in socialne razmere in jim s tem omogočati kvaliteto vsakdanjega življenja in enakopravno vključevanje v družbo in da je slovenski model zaposlovanja invalidov med najboljšimi v razvitem svetu. Ker je z vidika države, ki s pomočjo državnih pomoči invalidom v invalidskih podjetjih zagotavlja podporo, finančna vzdržnost takšnega sistema še kako pomembna, pa smo poleg neprecenljive vrednosti posameznikovega dostojanstva in njegovih potencialov na tehtnico postavili tudi ekonomsko izmerljivo vrednost prispevka zaposlenih v invalidskih podjetjih ter pokazali, da je vložek v to uspešno obliko zaposlovanja ne le upravičen in vzdržen, ampak za državo prinaša celo večje koristi.

V svetu nenehnih sprememb je pomembno, da uspešne rešitve ob čim širšem družbenem konsenzu prepoznamo, jih negujemo in razvijamo. Zato se bomo na Konferenci invalidskih podjetij 2023 zazrli v prihodnost in predstavili naš pogled na razvoj zaposlovanja invalidov v invalidskih podjetjih do leta 2030 s strategijo SRIP-30, ki smo jo oblikovali v našem združenju in se naslanja na širše mednarodne in nacionalne strateške dokumente.

Program konference

Verjamemo, da Strategija razvoja invalidskih podjetij 2030 ob spoštovanju tradicije vsebuje rešitve, ki so na področju invalidskih podjetij potrebne za prihodnost in predstavlja dobro osnovo za široko razpravo, oziroma za oblikovanje nacionalne strategije na področju zaposlovanja invalidov v posebnih oblikah zaposlitve.

Prijava na konferenco z udeležbo v živo je elektronska in je mogoča do 16. 10. 2023:

Prijava na konferenco z udeležbo v živo

Prijava za spremljanje konference preko interneta je elektronska in je mogoča do 17. 10. 2023:

Prijava za spremljanje na daljavo


11.07.2023

Javni natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2022

Kot vsako leto tudi letos v tem času poteka Javni natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov in sicer za leto 2022. čas za prijavo pa je do 1. avgusta 2023. vabim vas, da svoje invalidsko podjetje prijavite, saj tudi na ta način dokazujemo, da so invalidska podjetja pomemben delodajalec pri katerih je nadstandardna skrb za zaposlovanje invalidov standard.

Več informacij o razpisu dobite na POVEZAVI


11.07.2023

Evropska raziskava o digitalnih veščinah, podpornih storitvah in finančni pomoči podjetjem, ki zaposlujejo osebe s statusom invalida

Evropski invalidski forum (EDF) nas je povabil, da se pridružimo Evropski raziskavi o digitalnih veščinah, podpornih storitvah in finančni pomoči podjetjem, ki zaposlujejo osebe s statusom invalida. Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketni vprašalnik, ki se nahaja na spodnji povezavi. Pri zbiranju podatkov in analizi ZIPS sodeluje z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije, vsi pridobljeni rezultati pa bodo anonimizirani.

Zbrani rezultati bodo v pomoč pri zavzemanju za oblikovanje politik na področju zaposlovanja invalidov na evropski ravni.

Do vprašalnika lahko dostopate na tej POVEZAVI.


08.11.2022

Zavod invalidskih podjetij Slovenije ima novo predsednico

Zavod invalidskih podjetij Slovenije je na seji sveta 26. 10. 2022 izvolil mag. Vojko Martinčič za predsednico sveta ZIPS.


Foto: Boštjan Martinjak.

Mag. Vojka Martinčič je svoj drugi mandat nastopila s soglasno podporo. Izpostavila je šestdesetletno tradicijo delovanja invalidskih podjetij na slovenskem in zavidljivo urejen zakonski okvir za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ki sledi tudi vsem evropskim konvencijam o človekovih pravicah in pravicah invalidov ter ima neprecenljiv vpliv na prosto izbiro zaposlitve in dostop do vsakega delovnega mesta pod enakimi pogoji, na zagotavljanje pogojev za invalide glede varstva in usposabljanja za delo ter ustvarjanje možnosti za zaposlovanje in delo.

Kot glavne poudarke svojega programa je izpostavila:

  1. Izboljšanje ozaveščanja in informiranja podjetij v Sloveniji glede možnosti koriščenja nadomestne kvote.
  2. Prizadevanje za dejansko možnost uporabe instituta pridržanih javnih naročil za invalidska podjetja.
  3. Izboljšanje sodelovanja invalidskih podjetij z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije.
  4. Ustvariti in razviti interni trg dela med invalidskimi podjetji.
  5. Nadaljevati z razvojem in promocijo blagovne znamke invalidskih podjetij.
  6. Zavzemanje, da se ZIPS kot združenje delodajalcev, ki je zaradi številčnosti članov, družbene pomembnosti in socialne občutljivosti pomemben akter na področju socialne ekonomije, pripozna kot partnerja v ekonomsko socialnem dialogu.
  7. Invalidska podjetja morajo biti pri oblikovanju ukrepov države obravnavana enakopravno ali s še večjo skrbjo, saj je za njihovo delovanje vsak ukrep, ki ne gre v korist invalidskim podjetjem, lahko usoden.

23.09.2022

KONFERENCA INVALIDSKIH PODJETIJ 2022

Po dveh letih premora zaradi epidemije se bomo letos zopet srečali na vsakoletni konferenci invalidskih podjetij.

Cilj letošnje konference, ki nosi naslov »Učinkovitost in upravičenosti subvencioniranja invalidskih podjetij«, je, da odločevalce in javnost spomnimo na pomembno in nepogrešljivo vlogo invalidskih podjetij na trgu dela in hkrati na njihov vpliv na celotno družbo.

Program konference

Vsem, ki konference ne bi mogli spremljati v živo, smo omogočili, da jo boste lahko spremljali preko platforme ZOOM.

Konferenca bo potekala v sredo, 12. oktobra 2022 v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani. Pot v dvorano vas pelje z dvigalom in Male galerije.

Prijava na konferenco z udeležbo v živo je elektronska in je mogoča do 10. 10. 2022. Prijavni obrazec je na voljo na tej povezavi:

Prijava na konferenco z udeležbo v živo


Prijava za spremljanje na daljavo, preko zoom platforme pa je mogoča do 11.10.2022 in je na voljo tukaj:

Prijava za spremljanje konference preko ZOOM platforme


03.02.2022

Vabilo na spletni seminar - Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun 2021

Kot vsako leto organiziramo priljubljeno izobraževanje za finančnike v invalidskih podjetjih »Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun 2021«. Tudi tokrat na daljavo, preko aplikacije ZOOM.

Izvajalki, Silva Koritnik Rakela in mag. Barbara Guzina sta uveljavljeni strokovnjakinji, ki dobro poznata tudi posebnosti invalidskih podjetij. Na seminarju bomo obdelali teme kot so: izbrane gospodarske kategorije – pripoznanje in merjenje in vpliv na davčno osnovo, popravki napak iz prejšnjih obdobij, pomembna področja obračuna DDPO in davčni obračun od postavke do postavke.

Seminar je za člane ZIPS še posebej ugoden!

Več informacij in povezava do elektronske prijave je v priponki.


24.01.2022

Vabilo na spletni seminar – Poročanje o državnih pomočeh zaradi zaposlovanja invalidov

Zavod invalidskih podjetij Slovenije skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira posvet z naslovom »Poročanje o državnih pomočeh zaradi zaposlovanja invalidov«, ki bo potekal v četrtek, 27. januarja 2022 od 9.00 do 11.00 preko spletne aplikacije ZOOM. Namen posveta je odprava nejasnosti in pravilnejše poročanje v sistem SVZI.Net.

Informacije o prijavi so na voljo v vabilu.


17.11.2021

PRESTAVITEV KONFERENCE INVALIDSKIH PODJETIJ 2021

V zadnjih dneh smo bili priča dodatnemu poslabševanju epidemiološke situacije in zaostrovanju ukrepov za preprečevanje epidemije.

Čeprav je bilo že vse pripravljeno za izvedbo Konference invalidskih podjetij 2021, smo se po posvetu z gosti ter mnogimi predstavniki invalidskih podjetij odločili, da bomo konferenco prestavili, saj nam epidemiološka slika ne omogoča, da bi konferenco izvedli varno in v skladu z načrti.

Menimo, da mora konferenca invalidskih podjetij ostati ena od priložnosti, kjer se lahko srečamo, si izmenjamo izkušnje, zastavimo vprašanja in nanje dobimo odgovor iz prve roke, podamo kakšno pobudo in predstavimo svoj pogled na problematiko, s katero se vsakodnevno srečujemo in nenazadnje spoznamo odločevalce, ki vplivajo na predpise, ki urejajo področje invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov.

Predvidevamo, da bo konferenco v načrtovani obliki ob upoštevanju ukrepov mogoče izpeljati že v mesecu januarju 2022 in ob tem zagotoviti tudi udeležbo vseh, ki bi se je želeli udeležiti v živo. Računamo, da bo mogoče naš dogodek uspešno organizirati že v terminu med 17. in 21. 1. 2022, pri čemer je točen datum odvisen od uskladitve urnikov naših gostov. O točnem datumu vas bomo obvestili.

Vaše prijave za preklicani termin bomo shranili in jih po vaši potrditvi upoštevali kot prijavo za novi termin v mesecu januarju.

Za tiste, ki ste izrazili željo po osnovnem izobraževanju za strokovne delavce in poslovodne osebe na način, kot je bil organiziran v preteklem letu, vas obveščam, da bo v mesecu decembru organizirano omenjeno izobraževanje.


05.11.2021

KONFERENCA INVALIDSKIH PODJETIJ 2021

Zavod invalidskih podjetij Slovenije organizira letno Konferenco invalidskih podjetij 2021, ki letos nosi naslov »UČINKOVITOST IN UPRAVIČENOST SUBVENCIONIRANJA INVALIDSKIH PODJETIJ«.

Konferenca bo potekala v petek, 19. novembra 2021 v prostorih Javnega zavoda za kulturo Kamnik – enota Mekinjski samostan, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik. Prostori so dostopni gibalno oviranim, parkiranje je mogoče pred vhodom.

Število mest je v dvorani je omejeno na 65 udeležencev, pri čemer bomo morali upoštevati tudi morebitne dodatne omejitve zaradi omejevanja epidemije, ki bi lahko veljale na dan izvedbe konference, zato bo mogoče tudi spremljanje v živo preko interneta. Ko bodo zasedena mesta v dvorani, bodo ostali udeleženci samodejno prijavljeni kot spletni udeleženci, o čemer bodo obveščeni, ko bo znano število razpoložljivih mest za spremljanje v živo.

Prijava je elektronska; prijavni obrazec je na voljo na povezavi: https://www.1ka.si/a/354674 .

Prijava je mogoča do 17. 11. 2021 do 12.00 ure.

Program konference je na voljo TUKAJ


01.10.2019

Mednarodna konferenca ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V SLOVENIJI - POMEN STABILNIH POGOJEV POSLOVANJA

V priponki si lahko ogledate program Mednarodne konference  ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V SLOVENIJI - POMEN STABILNIH POGOJEV POSLOVANJA, Cankarjev dom Ljubljana 17. Oktober 2019.

  Program konference


19.10.2018

Prispevek s konference

Na spodnji povezavi si lahko ogledate prispevek z Mednarodne konference 10 LET KONVENCIJE O PRAVICAH INVALIDOV V SLOVENIJI IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV POD POSEBNIMI POGOJI:

Prispevek s konference


01.10.2018

Mednarodna konferenca 10 LET KONVENCIJE O PRAVICAH INVALIDOV V SLOVENIJI IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV POD POSEBNIMI POGOJI

V priponki si lahko ogledate program Mednarodne konference  10 LET KONVENCIJE O PRAVICAH INVALIDOV V SLOVENIJI IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV POD POSEBNIMI POGOJI, Cankarjev dom Ljubljana 12. Oktober 2018.

  Program konference


20.02.2018

MDDSZ objavilo Javni natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2017

MDDSZ objavilo Javni natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2017. Več informacij na voljo tukaj.


25.05.2017

Mednarodna konferenca VLOGA INTERESNEGA POVEZOVANJA INVALIDSKIH PODJETIJ PRI URESNIČEVANJU NJIHOVE RAZVOJNE STRATEGIJE. Cankarjev dom, Ljubljana, 20. junij

V priponki si lahko ogledate program Mednarodne konference VLOGA INTERESNEGA POVEZOVANJA INVALIDSKIH PODJETIJ PRI URESNIČEVANJU NJIHOVE RAZVOJNE STRATEGIJE, Cankarjev dom, Ljubljana, 20. junij 2017

 Program konference

 Conference programme in English


10.12.2016

Brošura »Korak k zdravemu življenju«

Vabljeni k ogledu brošure »Korak k zdravemu življenju«.


22.06.2016

V Ljubljani konferenca o bodočem razvoju invalidskih podjetij

(VIR: STA)

Ljubljana, 22. junija - V Ljubljani poteka mednarodna konferenca o bodočem razvoju invalidskih podjetij v Sloveniji. Podlaga srečanju je razvojna strategija, s katero je zavod invalidskih podjetij (ZIPS) opredelil njihove prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti. Vlada se je po besedah premiera Mira Cerarja zavezala k spodbujanju razvoja tovrstnih podjetij.

Vlada bo tako po premierjevih besedah nadalje spodbujala zaposlovanje invalidov in storila vse, da bo invalidsko podjetništvo v spreminjajočih se ekonomskih razmerah lahko uspešno. Da sta delo in zaposlitev za invalide ključnega socialnega in ekonomskega pomena za samostojno življenje, je zapisala tudi v akcijskem programu 2014-2021. Pri tem bo spoštovala njihov moto Ničesar o invalidih brez invalidov. "In prav tako ničesar brez socialnega dialoga," je med drugim poudaril Cerar kot častni pokrovitelj konference.

Na pristojnem direktoratu ministrstva za delo na 60-letno tradicijo in razvoj invalidskih podjetij gledajo s ponosom. Kot je v imenu generalne direktorice povedala sekretarka Damijana Peterlin, o njihovi uspešnosti pričajo statistični podatki in drugi kazalci, vendar se bo na spremembe poslovnega okolja treba pravočasno in pravilno odzvati. Država jim za zagotavljanje konkurenčnosti omogoča stabilno financiranje ter vrsto olajšav in spodbud. Letna državna podpora znaša 80 milijonov evrov in se po pričakovanjih ne bo spreminjala.

V Sloveniji je trenutno zaposlenih skoraj 31.000 invalidov. Predsednik odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide Uroš Prikl bi si želel, da bi bila številka višja, saj je, kot je poudaril, pravica do dela ena od temeljnih človekovih pravic. Invalidi so po njegovih besedah največja manjšinska skupina na svetu: živi jih več kot 650 milijonov. V EU jih je 80 milijonov, v Sloveniji pa med 160 in 170.000. Možnosti za razvoj invalidskih podjetij vidi v socialnem podjetništvu.

Predsednik pristojne komisije DS Peter Požun je opozoril na "precej zastarel" sistem invalidskega zavarovanja in večplasten pristop do invalidov, ki med drugim zahteva sodelovanje izobraževalnega sistema, gospodarstva in trga dela kot tudi premišljene posege zaposlovalnih politik.

Da je za zaposlovanje invalidov potreben širok nabor najrazličnejših politik, ukrepov in oblik sodelovanja, je v uvodu izpostavil tudi Boris Šuštaršič, predsednik ZIPS, ki je konferenco pripravila. Po njegovih besedah se namreč ni mogoče izogniti dejstvu, da obstajajo tudi skupine invalidov, ki se na trg dela ne morejo vključiti.

Razvojno strategijo invalidskih podjetij v Sloveniji, ki so jo na konferenci predstavili zainteresirani javnosti, so v ZIPS oblikovali, ker od leta 2002 ni bilo dokumenta na to temo, pa tudi v dveh letih od konference o zaposlovanju invalidov se po trditvah Tatjane Brumnič Smrekar ni zgodilo nič.

Pripravljavci strategije si, kot so zapisali med kratko- in dolgoročne cilje, med drugim prizadevajo za vsakoletni dokument in evalvacijo o državnih ukrepih za invalidska podjetja, stabilno zakonodajo in ponovno uvrstitev ZIPS med invalidske institucije, ki imenujejo predstavnike v svet za invalide. Njihov cilj je tudi ohraniti 40-odstotni delež zaposlenosti invalidov za pridobitev statusa invalidskega podjetja, razvijati skupno blagovno znamko, tovrstnim podjetjem omogočiti pridobivanje posojil in nepovratnih sredstev.

Če invalidska podjetja ne bi imele državne pomoči, bi poslovala z izgubo, je povedala Brumnič Smrekarjeva. V Sloveniji jih je bilo lani 144, polovica od skoraj 11.000 zaposlenih je bilo invalidov.


25.05.2016

Mednarodna konferenca RAZVOJNA STRATEGIJA INVALIDSKIH PODJETIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI, Cankarjev dom Ljubljana, KLUB CD, 22. junij 2016

V priponki si lahko ogledate program Mednarodne konference RAZVOJNA STRATEGIJA INVALIDSKIH PODJETIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI , Cankarjev dom Ljubljana, KLUB CD, 22. junij 2016..

 Program konference


01.07.2015

Korak k zdravemu življenju

Zavod invalidskih podjetij Slovenije je v mesecu juliju 2015 v sodelovanju s štirimi partnerji pričel izvajati projekt »Korak k zdravemu življenju«. Projekt je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015-2016. Občasnik ZZZS št.1/12.6.2015)

Več si preberite tukaj >>>

04.06.2015

Delo ima za invalide velik pomen

(Vir: STA)

Ljubljana, 2. junija - Sodelujoči na današnji mednarodni konferenci o invalidskih podjetjih, ki jo je organiziral Zavod invalidskih podjetij Slovenije, so poudarili pomen, ki ga ima za invalide delo. Predsednik parlamentarnega odbora za delo Uroš Prikl pa je ob tem opozoril, da je število prostih delovnih mest za invalide na trgu dela še vedno katastrofalno nizko.

"Tudi invalidi sami pravijo, da si želijo delati, ne pa prejemati socialnih prejemkov," je uvodoma poudaril Prikl, sicer poslanec DeSUS. Ob tem je spomnil na invalidska podjetja, ki so že skoraj 40 let uspešna praksa zaposlovanja in vključevanja invalidov.

Tudi po besedah generalne direktorice direktorata za invalide na ministrstvu za delo Dragice Bac bi bili invalidi brez invalidskih podjetij še v težjem položaju na trgu dela kot sicer. Invalidska podjetja so po njenih besedah dober primer socialnega podjetništva, vendar pa morajo biti na trgu konkurenčna, je opozorila.

Po besedah predsednika Zavoda invalidskih podjetij Slovenije Borisa Šuštaršiča so nekateri prepričani, da so invalidska podjetja izdatno podprta z državnimi pomočmi. Toda obseg javnega denarja v ta namen je povsem primerljiv z zneskom v Evropski uniji, je poudaril.

Kritičen je bil tudi do države, ki ne vodi načrtne proaktivne politike na obravnavanem področju. To ima po njegovih besedah negativne posledice pri delovanju invalidskih podjetij.

Po besedah Tatjane Brumnič Smrekar, ki je spregovorila o Zavodu invalidskih podjetij Slovenije kot povezovalcu interesov invalidskih podjetij in pobudniku njihovega  kakovostnega razvoja, je v zavod vključenih 99 invalidskih podjetij.

Sodelovanje med slovenskimi invalidskimi podjetji sega v 70. leta prejšnjega stoletja, junija 1980 pa je bila ustanovljena Poslovna skupnost invalidskih delavnic Slovenije.

V Sloveniji je trenutno 142 invalidskih podjetij, ki zaposlujejo 10.565 ljudi, od tega 5323 invalidov. To je skoraj petina vseh zaposlenih invalidov.

___________________________________________________

Povezani dogodki

  • 2.6.2015 9:30 odprtje mednarodne konference z naslovom Invalidska podjetja med izkušnjami, tradicijo in prihodnostjo v socialni ekonomiji, ki jo organizira Zavod invalidskih podjetij Slovenije, zbrane pa bodo nagovorili državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk, predsednik odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide Uroš Prikl, generalna direktorica direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Dragica Bac in predsednik zavoda invalidskih podjetij Slovenije Boris Šuštaršič; Cankarjev dom, klub, Prešernova 10, Ljubljana

15.05.2015

Mednarodna konferenca INVALIDSKA PODJETJA MED IZKUŠNJAMI, TRADICIJO IN PRIHODNOSTJO V SOCIALNI EKONOMIJI Cankarjev dom Ljubljana, KLUB CD, 2. junij 2015

V priponki si lahko ogledate program Mednarodne konference INVALIDSKA PODJETJA MED IZKUŠNJAMI, TRADICIJO IN PRIHODNOSTJO V SOCIALNI EKONOMIJI, Cankarjev dom Ljubljana, KLUB CD, 2. junij 2015.

 Progam konference


31.12.2014

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

Zakon o spremembah  in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D) si lahko ogledate na spodnji povezavi:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014098.pdf#%21/u2014098-pdf

26.06.2014

Objavljena UREDBA KOMISIJE (EU) št. 651/2014

Uredbo komisije (EU) št. 651/2014 lahko najdete na spodnji povezavi:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV

16.04.2014

Konferenca o invalidskih podjetjih

Ljubljana, 16. aprila (STA) - Zavod invalidskih podjetij Slovenije je v Ljubljani pripravil celodnevno konferenco, na kateri naj bi opozorili na pomanjkanje strategije pri zaposlovanju invalidov in razvoju invalidskih podjetij. Udeležence je nagovoril tudi predsednik DZ Janko Veber in opozoril na izjemen pomen omenjenih podjetij, ki jih je treba narediti še odličnejša.

V Sloveniji je po besedah Vebra od sedem do devet odstotkov prebivalstva invalidov. Ker gre za skupino, ki je zaradi drugačnosti prevečkrat izpostavljena diskriminacijskim družbenim praksam, imajo po oceni predsednika DZ invalidska podjetja izjemen socialni in širši družbeni pomen. Zaposlovanje invalidov je namreč tisto, kar v veliki meri zagotavlja socialno varnost in vključenost invalidov, oboje pa je ključno za razvoj in napredek tako posameznika kakor tudi družbe v celoti, je dejal.

Veber ocenjuje, da invalidnost že dolgo ni več obravnavana zgolj kot posameznikov osebni, zdravstveni ali socialno-ekonomski problem in je v družbi dobila poseben status, kljub temu pa je treba po njegovi oceni pri ustvarjanju enakih možnosti za invalide še veliko narediti.

Ker je vmes posegla tudi finančna in gospodarska kriza, ki je prizadela tudi invalidska podjetja, bo po njegovih besedah dodaten napor potreben tudi pri razvoju teh podjetij, še posebej v smeri, da se jih naredi še odličnejša.

Pri tem predsednik DZ verjame v model poslovne odličnosti, saj meni, da je prav ta tisti pravi odgovor na spopad z gospodarsko in finančno krizo. "Na trgu se namreč bije boj, v katerem je vse bolj jasno, da obstanejo in rastejo podjetja, ki imajo v svoje poslovanje integrirane elemente modela poslovne odličnosti, katerih končni produkt je kakovost in s tem večja konkurenčnost, ne nazadnje pa tudi zadovoljstvo vodstva in zaposlenih," je dejal. Invalidskim podjetjem - teh je trenutno v Sloveniji 142, zaposlujejo 11.015 ljudi, od tega polovico invalidov - pa je zaželel uspešen razvoj.

Na današnji konferenci bodo med drugim spregovorili o vlogi invalidskih podjetij pri zaposlovanju invalidov, zaposlovanju invalidov v državah EU, ekonomskih in družbenih učinkih zaposlovanja invalidov in blagovnih znamkah invalidskih podjetij. V vabilu na konferenci sicer organizatorji opozarjajo na pomanjkanje celovite strategije pri zaposlovanju invalidov in pri razvoju invalidskih podjetij.


14.04.2014

Objavljen Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)

Na spodnji povezavi si lahko preberete Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1):

http://www.uradni-list.si/1/content?id=117071


02.01.2014

Objavljen osnutek Uredbe o splošnih skupinskih izjemah

Na spodnji povezavi si lahko ogledate osnutek Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_consolidated_gber/index_en.html

07.02.2013

Objavljen Zakon o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5)

Na spodnji povezavi si lahko preberete Zakon o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5):

http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013012.pdf


14.12.2012

Objavljen ZPIZ-2

Več informacij na spodnji povezavi:

http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012096.pdf


10.12.2012

Objavljene spremembe davčne zakonodaje


10.09.2012

Poziv občinskim in mestnim svetom ter interesnim organizacijam

Na podlagi poziva Državne volilne komisije z dne 6. septembra 2012 člane pozivamo, da za volitve v Državni svet 2012 do 17.10.2012 podajo svoje predloge za elektorje in kandidate za člane državnega sveta.

 Besedilo poziva


28.08.2012

Pravilnik o zaposlitvenih centrih

v Uradnem list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012 objavljen Pravilnik o zaposlitvenih centrih.

09.11.2011

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (neuradno prečiščeno besedilo)

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (neuradno prečiščeno besedilo z dne 9.11.2011).

02.11.2011

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov


12.10.2010

Zakon o urejanju trga dela


23.09.2010

Modernizacija pokojninskega sistema


22.02.2010

Zakon o minimalni plači


16.02.2010

Izhodišča zdravstvene reforme in vzdržnost zdravstvenega sistema II


25.09.2009

Predlog izhodišč za modernizacijo pokojninskega sistema v Sloveniji


11.05.2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov


08.08.2008

Uredba Komisije o splošnih skupinskih izjemah na področju državnih pomoči


07.07.2008

Uredba Komisije o splošnih skupinskih izjemah na področju državnih pomoči

Sprejeta je končna uredba Komisije o splošnih skupinskih izjemah na področju državnih pomoči.

 PDF datoteka


28.02.2008

Tretji osnutek Uredbe Komisije o splošnih skupinskih izjemah na področju državnih pomoči.