SlovenskoSLOVENSKO   |   EnglishENGLISH

Kolektivna blagovna in storitvena znamka »Invalidsko podjetje«

 

Kolektivna blagovna in storitvena znamka

»Invalidsko podjetje«


ZIPS je zaključil vse potrebne aktivnosti za pričetek uporabe kolektivne blagovne znamke, ki so se pričele v letu 2014.

Blagovna in storitvena znamka »Invalidsko podjetje » je registrirana pri Uradu za intelektualno lastnino kot kolektivna znamka.

Nosilec in lastnik blagovne znamke je Zavod invalidskih podjetij Slovenije.

Namen blagovne in storitvene znamke je izboljšanje prepoznavnosti, pospeševanje prodaje ter pomoč pri trženju proizvodov in storitev invalidskih podjetij in dvig ozaveščenosti končnih kupcev glede pomena invalidskih podjetij na trgu, tako z ekonomskega kot s socialnega vidika.

Strokovna komisija bo članu ZIPS, ki izpolnjuje vse pogoje za podelitev pravice do uporabe znamke, s sklepom dodelila pravico do uporabe znamke za blago oziroma storitve invalidskega podjetja. Invalidska podjetja lahko pričnejo uporabljati blagovno znamko po prejemu sklepa o podelitvi pravice do uporabe blagovne znamke in podpisu pogodbe o uporabi blagovne znamke, ko prejmejo tudi certifikat.

PRIPONKE:

 Pravilnik o uporabi kolektivne blagovne in storitvene znamke »Invalidsko podjetje«

 Kriteriji za delo strokovne komisije

 Vloga za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Invalidsko podjetje«

 Vloga za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Invalidsko podjetje«

 Letno poročilo o uporabi kolektivne blagovne in storitvene znamke »Invalidsko podjetje« za leto 2015

Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila: Tatjana Brumnič-Smrekar, poslovodna sekretarka ZIPS, telefon: 01/43 22 225, e-naslov tatjana.brumnic@s5.net

  Na vrh strani